Kiterjesztett Garancia ProgramDEFEND Car Protect COMFORT

Különös Biztosítási Feltételek gépjárművek mechanikus és elektromos meghibásodására

BIZTOSÍTOTT ALKATRÉSZEK

A jelen biztosítás fedezetet nyújt a Biztosított Gépjárművek váratlanul és előre nem láthatóan bekövetkezett mechanikus vagy elektromos meghibásodására, amely az alábbiakban felsorolt Biztosított Alkatrészek elromlásából vagy meghibásodásából ered, és amely a normál funkciók hirtelen leállását eredményezi, és ezen funkciók helyreállításához javítás vagy a hibás alkatrész cseréje szükséges.

Motor

Minden belső kenéssel működő alkatrész.

A motor külső alkotóelemei,mint: levegő szívócső, lendkerék, fogaskerék, turbo feltöltő

Motor hűtő rendszer Vízpumpa
Sebességváltómű Manuális, Automata vagy Fokozatmentes Autómata Váltóművek (CVT): Minden belső kenéssel rendelkező alkatrész
Kormánymű (beleértve a szervo művet is) Fogasléces kormánymű (kivéve gumiharangok), kormánymű felfogatás, szervokormányzás fogasléce és a szervokormányzás szervopumpája, EPS szervókormányzás elektromos motorja,lengőkar felfogatás, szervokormány kiegyenlítő tartály
Fékrendszer Fő fék henger, kerék fékhenger, nyomás szabályzó szelep
Nyomaték átalakító Minden belső mechanikus alkatrész
Differenciálmű Minden belső kenés alatt álló alkatrész
Kuplung Kuplungszerkezet, kuplung kiemelő csapágy, fő és mellék henger
Üzemanyagrendszer (gázolaj és benzin) Mechanikus és elektronikus üzemanyagpumpák
Elektromos alkatrészek Önindító motor,váltóáramú generátor,gyújtás tekercs, tekercsfeszültség szabályzó, index relé, első és hátsó szélvédő ablaktörlő motorjai és ablakmosó motorok
Összkerékhajtás Minden belső, kenéssel rendelkező alkatrész
Üzemi anyagok Üzemi folyadékok és szűrök kizárólag abban az esetben tartoznak a Garancia fedezete alá, ha azok cseréje egy a Biztosított Alkatrész hibájából vált szükségessé.
Burkolatok, fedelek A burkolatok szintén kizárólag abban az esetben tartoznak a Garancia fedezet alá, ha azok cseréje egy Biztosított Alkatrész hibájából vált szükségessé.

Autómentő szolgáltatás: Amennyiben a Biztosított Gépjármú egy Biztosított Alkatrész hibájából válik mozgásképtelenné, a Biztosított gépjármű a legközelebbi Feljogosított szerelőhöztörténő szállítás költsége 50000 Ft erejéig beszámításba kerül a meghibásodásból eredő maximálisan kifizetendő biztosítási szolgáltatás összegébe.

KIZÁRÁSOK

Az Álatlános Feltételek 6. pontjában felsorolt kizárásokon kívül az alábbi esetekben nem fizethető biztosítási szolgáltatás:

Motor meghibásodásai
 • Kenő és szürőanyagok, koromtalanítás, elégett vagy elvékonyodott szelepek és szelepházak,amik a mindennapi használat során vagy nem a gyártó által ajánlott üzemanyag használata miatt koptak el úgy,mint a többi külön nem említett alkatrész
 • A hengerfej,valamint a korom lerakodások eltávolítása következtében megrongálódott hengerfej
 • Minden egyéb a motor külső és belső alkotóeleme, hétköznapi kopás és használatból eredő meghibásodások
Sebességváltómű meghibásodásai
 • Minden olyan alkatrész,ami nincs különemlítve, elégetett alkatrészek és hétköznapi használatból eredő meghibásodások
 • Tengelykapcsoló csúszása,ami nem hiba következtében keletkezik
 • Minden külső tengely kapcsolódási pont, beállítók, mágnesszelepek, kenőanyagok külső szivárgása, és minden olyanalkatrész, ami külön nemkerült említésre, beleértve a szerelési és olaj tömítéseket is
Hajtáslánc meghibásodásai
 • Porvédők, karmantyúk, hüvelyek és perselyek és minden olyan alkatrész, ami nem került külön említésre, beleértve a kopó –forgó alkatrészeket
Kormánymű, rugók és felfüggesztések
 • Porvédők, karmantyúk, hüvelyek és perselyek
Általános kizárások
 • Külső olaj szivárgás, fagykár, balesetikár
 • Tömlők, tömítések és forrasztások, tömítő és kenőanyagok,mint olaj, olajszűrő és fagyálló, kivéve, ha ezek cseréje elkerülhetetlen a Biztosított Alkatrész hibája miatt
 • Burkolatok és védőházak, kivéve, ha ezek cseréje elkerülhetetlen a Biztosított Alkatrész hibája miatt
 • Minden olyan egéb alkatrész, ami nem került külön említésre, a normál karbantartás során felhasznált alkatrészek és mindennapi használat során elfogyó kopó és forgó alkatrészek cseréje

KÁRTÉRÍTÉSI LIMIT

Amennyiben káresemény történik a Biztosítási időszak alatt, úgy a Biztosító a Biztosítási Szerződésben meghatározott kártérítési limit erejéig fizet biztosítási szoltáltatást.

Amennyiben a Biztosított ÁFA visszatérítésre jogosult, úgy a biztosítási szoltáltatás összege ÁFA tartalom nélkük kerül kifizetésre.

KIEGÉSZÍTŐ RENDELKEZÉSEK

Biztosítási időtartam

A Biztosítási időtartam a Biztosítási Kötvényen feltüntetett kezdeti dátummalindul és a Biztosítási Kötvényen feltüntetett biztosítási időtartam végét jelentő dátummal szűnik meg.

Biztosítási szerződés megszűnése

Az Általános Feltételek 5. pontjában meghatározott rendelkezéseken túl, a Biztosítási Szerződés abban az esetben is megszünik, ha a biztosított Gépjármű eléri a Biztosítási Kötvényen feltüntett maximális futásteljesítményt

Gépjármű karbantartása

A Biztosított köteles a Gépjármű gyártója által előírt karbantartási utasításokat messzemenőleg figyelembe venni, s aszerint rendszeresen karbantartani a biztosított Gépjárművet. A Gépjármű gyártója által kötelezően előírt mindennemű karbantartást kizárólag a Gépjárművet értékesítő kereskedés műhelye, vagy egy másik Feljogosított szerelővégezheti el. A gyártó által meghatározott kötelező karbantartás ütemezésétől, valamint a szervizintervallumtól való eltérés nem haladhatja meg a 800 km-t, vagy a 4 hetet.

Káresemény esetén, minden esetben a Gépjármű javításáról részletes ÁFA-s számlát kell benyújtani, amelyen minden szervizelem és a javítás során felhasztnált alkatrész fel van tüntetve.

Az Általános Feltételek 6.1.s.pontja értelmében, a gyártó által előrtszervizintervallum be nem tartása káresemény bekövetkezte esetén feljogosítja a Biztosítót a biztosítási szoltáltatás fizetésének elutasítására.

Területi hatály

A Biztosítás fedezetet nyújt a Magyarországon és ideiglenes külföldi tartózkodás esetén az Európa országaiban kivéve Oroszországban bekövetkezett, a Biztosítási Szerződésben meghatározott Biztosítási Eseményekre. Amennyiben az ideiglenes külföldi tartózkodás esetén a meghibásodás jellege megköveteli az azonnali javítást, úgy a Biztosító kötelezettsége a Magyarországon elfogadott, Feljogosított szerelőkalkatrész áraival és munkaóradíjjaival kalkulált szolgáltatási összeg kifizetésére terjed ki.

VÁLASZTHATÓ KITERJESZTETT FEDEZET

Kiegészítő biztosítási díj ellenében, amennyiben az a Biztosítási Szerződésben fel van tüntetve, a Szerződő kitejesztheti a biztosítás hatályát az alábbi választható következő kiegészítővalamelyikére, vagy mindegyikére:

 1. Csere autó költségtérítés: amennyiben a biztosítás fedezete alatt álló meghibásodás javítási ideje meghaladja a 24 órát, a Biztosító megtéríti a Biztosított részére a Biztosított által bérelt csere autó költségét. A kiterjesztett fedezet nem vonatkozik a következőkre: üzemanyag, kötbér, sérüléssel kapcsolatos büntetések és bármilyen opcionális eszközökért -mint például biztosítás, navigációs rendszer, stb. -felszámított további díj. A csereautó bérlet időtartamának elfogadható arányban kell állnia a meghibásodás elhárításához szükséges munkaidővel, amely idő magába foglalhatja a szükséges alkatrészek késedelmes szállításából adódó időtöbletet is. A Biztosító csak hivatalos, engedéllyel rendelkező bérautós cég által kiállított ÁFA-s számla alapján fizeti a cseretautó bérlés költségét, aminek napi térítési összege nem haladhatja meg a 15.000 Ft-ot és nem lehet hosszabb maxiumum 7 napnál. Annak érdekében, hogy a Biztosított jogosult legyen bérautó költségtérítésre, a Biztosítottnak minden esetben telefonon előre kell jeleznie az Ügynökrészére ezen irányú szándékát és meg kell várnia annak hozzájárulását a bérleti szerződés aláírásához.
 2. CNG / LPG alkatrészek: A Biztosító a következő CNG / LPG alkatrészek javításával vagy cseréjével járó költségeket téríti meg (még akkor is, ha a gyártó már nem gyártja az alkatrészeket), ha a biztosítási időszak alatt hirtelen és előre nem látható hiba következik be:
  • Gáz befecskendező vezérlőegység, üzemanyag kapcsoló szelep, szabályozó / párologtató / reduktor, többfunkciós szelep, érzékelők, szelepek, mágnesszelepek.
  Kizárások:
  • Nyomástartó edények, tömlők, gázszűrők, befecskendező szelepek, a CNG / LPG alkatrészek helytelen szerelése és a gyártó garanciális ideje alatt fellépő hibák.

KÁRRENDEZÉS

Amennyiben kárbejelentésre kerül sor, az itt meghatározott eljárást szükséges követni. A jelen szabályzatban foglaltaktól történő eltérés a kártérítés elutasítását vagy a kártérítés összegének csökkentését vonhatja maga után. A Biztosított köteles a kárigényét a valóságnak megfelelően előadni, és megküldeni minden szükséges dokumentumot, amelyek alapján megállapítható, hogy olyan jellegű meghibásodás történt-e, amelyre a jelen biztosítási fedezet kiterjed.

ELSŐ LÉPÉS: A KÁRESEMÉNY ÜGYNÖKNEK TÖRTÉNŐ BEJELENTÉSE

A Biztosított (vagy a Biztosított nevében a Feljogosított szerelő) köteles a káresemény megtörténtét telefonon bejelenteni az Ügynöknek még a javítás megkezdése előtt és meghibásodás keletkezését követő 7napon belül. Az Ügynöknek szüksége lesz a bejelentés rögzítéséhez a biztosítási Kötvényszámra és a meghibásodáskori kilométeróra állásra.

MÁSODIK LÉPÉS: A GÉPJÁRMŰ FELJOGOSÍTOTT SZERELŐHÖZTÖRTÉNŐ SZÁLLÍTÁSA

Ha a biztosított Gépjármű a meghibásodás következtében mozgásképtelenné válik, a Biztosított elszállíttathatja azt a legközelebbi Feljogosított szerelőhöz. Amennyiben a biztosított Gépjármű meghibásodása Biztosítási Eseménynek minősül, úgy a Biztosító megtéríti a Biztosított számára a meghibásodott Gépjármű vontatásának költségét maximálisan 50000 Ft erejéig, amely összeg a biztosítási szolgáltatás részét képezi.

Amennyiben a biztosított Gépjármű Feljogosított szerelőhöztörténő átvizsgálását követően megállapításra kerül, hogy a meghibásodás nem tartozik a biztosítási fedezet hatálya alá, a felmerült vontatási költségek a Biztosítottat terhelik.

Amennyiben a meghibásodás ellenére a biztosított Gépjármű mozgásképes marad, a Biztosítottnak kell azt a felhatalmazott szerelőhözbevinnie a káresemény Ügynöknek történt bejelentését követően haladéktalanul, de legkésőbb 5 napon belül.

HARMADIK LÉPÉS: MEGHIBÁSODOTT GÉPJÁRMŰ BEVIZSGÁLÁSA, JAVÍTÁS JÓVÁHAGYÁSA

FONTOS: a biztosított Gépjárművön semmilyen javítási munkálat nem kezdhető meg az Ügynökegyértelmű jóváhagyása nélkül. Azon munkálatok költségei, amelyek az Ügynökjóváhagyása előtt kezdődtek meg, vagy fejeződtek be, a Biztosított által viselendőek és automatikusan elutasítási oknak minősülnek.

Meghibásodás esetén csak az Ügynökhozzájárulásával kezdhetők meg a hiba feltárására irányuló munkálatok, abban az esetben is, ha az alkatrészek szétszerelése arra irányul, hogy meghatározzák, hogy a meghibásodás a biztosítási fedezet alá esik, vagy a biztosítási szolgáltatás összegének megállapítását szolgálja. Amennyiben az Ügynökáltal jóváhagyott hibafeltárási folyamat eredményeként megállapításra kerül, hogy a meghibásodás a biztosítási fedezet alá tartozik, úgy a szétszerelés költsége a Biztosítót terheli, akiezt a költséget a biztosítási szolgáltatás maximálisan kifizetendő összegébe beszámolja. Amennyiben viszont a hibafeltárási folyamat során az kerül megállapításra, hogy a meghibásodás nem tartozik a biztosítás fedezete alá, úgy a szétszerelés költségét a Biztosított köteles fizetni.

Amennyiben a javítási költségek (beleértve a szétszerelést és szakértői vélemény kikérését) túllépik a Biztosító Biztosítási Szerződésben vállalt kártérítési limitjét, úgy a javítási költségek Biztosító által nem térítendő részét a Feljogosított szerelőrészére Biztosítottnak kell megtérítenie.

A Biztosító fenntartja magának a jogot, hogy –saját költségére –szakértői véleményt kérjen a meghibásodott Gépjárműről, vagy annak meghibásodásáról.

NEGYEDIK LÉPÉS: A BIZTOSÍTÁSI SZOLGÁLTATÁS ÖSSZEGÉNEK KIFIZETÉSE

A Biztosító rendszerint a javítási költségtérítést közvetlenül a Feljogosított szerelőrészére fizeti meg. Amennyiben ez az eljárás valamilyen okból nem megoldható, a Biztosított köteles benyújtani a Biztosító felé a javítás összegéről kiállított és az Ügynökengedélyezési számával ellátott ÁFA-s számla eredeti példányát. Ebben az esetben a biztosítási szolgáltatás összege a számla Biztosítóhoz való beérkezését követően 15 napon belülkifizetésre kerül a Biztosított részére. Amennyiben a Biztosítási Szerződés önrészt is tartalmaz, úgy annak összegét Biztosított köteles közvetlenül a Feljogosított szerelőrészére megfizetni.