Dokumentumtár

Állandó rendszámtábla

Állandó rendszámtábla. A kiválasztott rendszámtáblák. A különleges rendszámtábla. Ideiglenes rendszámtábla. A V, Z, E és M rendszámtáblákra vonatkozó egyes speciális rendelkezések. A P betűjelű ideiglenes rendszámtábla. Ügyintézés interneten. Megrongálódott, elveszett, ellopott rendszámtábla. Érvényesítő címke. Az egyes rendszámtáblák kiadásának díja. Tilos a rendszámok cserélgetése.


CASCO

A biztosított vagyontárgy. Biztosítási események. A biztosító szolgáltatása. A kockázatviselés kezdete. Kizárások. A biztosító mentesülése. A biztosítás megszűnése.


Forgalmi engedély, igazolólap

Milyen feltételekkel vehetünk részt járművel a forgalomban? Forgalmi engedély és az igazolólap. Állandó forgalmi engedély. Ideiglenes forgalmi engedély. Ideiglenes forgalomban tartási engedély. Meddig érvényes az ideiglenes forgalomban tartási engedély? Mikor veszi el a rendőr a forgalmi engedélyt? Mikor kell kiadni új forgalmi engedélyt? Mennyit kell fizetni a forgalmi engedélyért?


Gépjármű forgalomból történő kivonása

A jármű ideiglenes forgalomból történő kivonása kérelem alapján. A jármű ideiglenes forgalomból történő kivonásának időtartama. A jármű forgalomból történő kivonásának hivatalból való elrendelése és annak időtartama. A hivatalból indult eljárásban a forgalomból történő kivonás időtartamának számítása. A jármű átmeneti időszakra történő forgalomból való kivonása. A jármű végleges kivonása a forgalomból. Jogorvoslat.


Gépjármű vásárlása, átiratása, eredetiségvizsgálata

Új vagy használt gépjármű. Milyen dokumentumokat kell megkapnia az autó vevőjének? Bejelentési kötelezettség. Használt gépjármű tulajdonjogának átírása. A tulajdonosváltozás költségei. Eredetiségvizsgálat. Az eredetiségvizsgálat hatósági díjai. A járműkísérő lap.


Gépjárműadó

Milyen gépjárművek után kell adót fizetni? A belföldi gépjárművek adójának alapja, mértéke. Kinek kell megfizetnie a gépjárműadót? Az adófizetési kötelezettség kezdete és vége. Mikor kell befizetni az adót? Mikor lehet szüneteltetni az adófizetést? Milyen gépjárművekre jár adókedvezmény? Kik mentesülhetnek a gépjárműadó alól? Illetékes hatóság. Bejelentési kötelezettség A gépjármű elidegenítésének eljárása. Mit tehetünk, ha a forgalmi és az okmányiroda adatai nem egyeznek? Jogorvoslati lehetőségek. Külföldön nyilvántartott gépjárművek adójával kapcsolatos tudnivalók.


Használt jármű forgalomba helyezése

A forgalomba helyezés iránti kérelem. A forgalomba helyezés költségei.


Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás

Biztosítási kötelezettség. Szigorúbb ellenőrzés. A biztosító kártérítési kötelezettsége. A kártalanítási számla kártérítési kötelezettsége. Külföldiek. Díjmegállapítás. Mellékletek.


Műszaki vizsga

Forgalomba helyezés előtti vizsgálat. Mit vizsgálnak? A műszaki vizsgálat eredménye. Milyen időközönként kell vizsgáztatni a járművet? Mit jelent az időszakos műszaki vizsgálat? A műszaki vizsga díja.


Személygépkocsik magánimportja

Az Európai Közösségen kívülről történő behozatal. Vám elé állítás. Vámbiztosíték. Szabad forgalomba bocsátás. Az Európai Unió tagállamából történő behozatal. Új személygépjármű behozatala a Közösség területéről. Használt személygépjármű behozatala a Közösség területéről. A regisztrációs adó. Illetékességi szabályok.


Törzskönyv

Ki állítja ki a törzskönyvet? Mivel igazolhatjuk a jármű tulajdonjogát a törzskönyv kiadásáig? A törzskönyv kiadása, illetve kiadásának megtagadása. A törzskönyv érvénytelenítése, megsemmisítése. A törzskönyv elvesztése, megsemmisülése, új törzskönyv kiállítása.


Új jármű forgalomba helyezése

A forgalomba helyezés iránti kérelem. A forgalomba helyezés költségei.